+982142061000 info@tosantechno.com

ساختار اجرایی

عملکرد تیم مدیریت عملیات

 

کنترل فرآیند پشتیبانی شرکت

برنامه‌ریزی نیازمندی‌های واحد عملیات

برنامه‌ریزی و کنترل انجام بازدید و سرویس ادواری

پایش شاخص‌های MTTR و MTBF

کنترل لاگ‌های تکراری

عملکرد تیم مدیریت سطح سرویس

 

حضور در محیط مشتری برای اطمینان از وضعیت مطلوب سرویس

تهیه و ارائه گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملکرد فعالیت‌ها در حوزه تحت پوشش

محاسبه قیمت تمام‌شده سرویس پشتیبانی پرداخت و بانکی

تدوین و بازنگری فرآیندهای سرویس

کنترل عملیات با سطح خدمت توافق‌شده (مانیتورینگ چرخه سرویس)

عملکرد تیم پشتیبانی فنی و تعمیرات بانکی

 

برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری پشتیبانی فنی و تعمیرات بانکی

پشتیبانی فنی و تعمیرات قطعات برندهای ATEC AP – LG CNS – GRG Banking – HYOSUNG – King Teller – NCR – GWI

راهبری مدیریت دانش

مدیریت و نظارت پیکربندی دستگاه‌های در حال سرویس

تجهیز به‌موقع و باکیفیت قطعات انبار

عملکرد تیم پشتیبانی فنی و تعمیرات پرداخت

 

برنامه‌ریزی و عملیات تعمیرات کارتخوان (برآورد نیازها)

پشتیبانی فنی و تعمیرات کلیه مدل‌های کارتخوان PAX

راهبری مدیریت دانش

برنامه‌ریزی منابع و ارائه خدمات بر اساس OLA مورد انتظار

تجهیز به‌موقع و باکیفیت قطعات انبار

عملکرد تیم انبار و تأمین

 

تجهیز به‌موقع و باکیفیت قطعات انبار

حفاظت و نگهداری از کالاها و دارایی‌های انبار و پایش موجودی آن‌ها

برنامه‌ریزی، سفارش‌گذاری و تأمین کالا قبل از رسیدن به نقطه سفارش آن

پیش‌بینی نیاز بر اساس نرخ مصرف در جهت تأمین به‌موقع کالا

پاسخ به‌موقع به درخواست‌ها مطابق با توافقات صورت‌گرفته با ذی‌نفعان