+982142061000 info@tosantechno.com

شرکای تجاری

ATEC AP

نماینده انحصاری مجاز برای توسعه بازار، فروش و خدمات پس از فروش محصولات ATEC AP در ایران

PAX

نماینده انحصاری مجاز برای توسعه بازار، فروش و خدمات پس از فروش تمامی پایانه‌های پرداخت الکترونیک PAX در ایران

GRG Banking

نماینده مجاز برای توسعه بازار، فروش و خدمات پس از فروش محصولات GRG Banking‌ در ایران