+982142061000 info@tosantechno.com

مسؤولیت اجتماعی شرکت

ما متوجهیم که مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت جمعی تا چه اندازه برای سهامدارانمان مهم هستند. در توسن‌تکنو، ما معتقدیم که اخلاق شایسته و کسب و کار خوب باید دست به دست شود. ما به هدایت شرکتمان بر مبنای صداقت و مطابق با بالاترین استانداردهای اخلاقی متعهدیم.

همکاران ما مسئولیتی به عنوان عمل مطابق با ارزش‌ها و اصولمان و حفاظت از اعتبار شرکت دارند. برای توسن‌تکنو، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) شامل حضور به منظور کمکی فراتر از تعهدات قانونیمان جهت داشتن یک جامعه بهتر است، البته در هر جایی که ممکن باشد. طرح‌های زیر به خوبی انجام پذیرفته‌اند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های روزمره ما هستند.

در راستای این هدف و به عنوان مثال، ما کتاب‌های زیر را منتشر کرده‌ایم:

KeyManagement
BranchTransformation
ElectronicPaymentandBankingEncyclopedia