توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی‌کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمايه‌گذاری برای افزايش قابليت‌های هوش مصنوعی در آن‌ها، از برنامه‌های اصلی توسن‌تکنو است. آرتین، کسب‌وکار هوش مصنوعی توسن‌تکنو است که در قالب یک تیم مستقل، به توسعه یک پلتفرم هوش مصنوعی با همین نام پرداخته است. پلتفرم هوش مصنوعی آرتین شامل راهکارهایی نظیر ربات هوشمند، چت‌بات، کنترل کیفیت هوشمند مرکز تماس و همچنین احراز هویت از روش‌هایی نظیر تشخیص چهره و تشخیص گفتار با رویکرد خلق تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان است.