یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های دیگر توسن‌تکنو برای توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های مالی، «مانی‌تک» بوده است. مانی‌تک بزرگترین شبکه ماشین‌های بانکی مستقل و شخصی ایران با بیش از ۹ هزار ماشین بانکی است که در بستری امن، پایدار و تعاملی، پلی بین بانک‌ها، مالکان خودپردازهای شخصی و دریافت‌کنندگان خدمات آن‌ها که مصرف‌کنندگان نهایی خدمات بانکی هستند،‌ ایجاد می‌کند.