توسن‌تکنو در حوزه سرویس، به‌دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایران است. پوینت، کسب‌وکار سرویس توسن‌تکنو است که در قالب یک تیم مستقل، خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین‌های بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیک را در بیش از ۸۵ نقطه سرویس در سراسر ایران به بیش از ۲۰ بانک و ۲۲ شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک عرضه می‌کند.