مناسب برای:

 • بانک‌ها
 • موسسات مالی و اعتباری

ویژگی‌های راهکار:

 • تحلیل کیفی تراکنش‌ها
 • تحلیل کمی تراکنش‌ها
 • پایش تصویری ماشین‌های بانکی
 • امکان ارایه گزارش‌های آماری
 • پایش و کنترل امنیت ماشین‌های بانکی
 • بررسی و کنترل اجزای مختلف سخت‌افزاری ماشین بانکی
 • بررسی و کنترل نرم‌افزاری ماشین‌های بانکی
 • عیب‌یابی و هشداردهی
 • امکان ارائه گزارش وضعیت تراکنش‌های ماشین‌های بانکی
 • امکان ارائه گزارش‌های کمی و کیفی از تراکنش‌های بانکی
 • امکان ارائه گزارش‌های خلاصه مدیریتی
 • امکان ارائه گزارش‌های آماری مبتنی بر مکان، جمعیت و…