قابلیت‌های دستگاه خودبانک:

  • تمامی قابلیت‌های مرسوم دستگاه‌های خودگردان
  • امکان دریافت وجوه نقد و واریز به حساب
  • امکان ارتباط تصویری با متصدیان بانکی از راه دور
  • امکان چاپ و دریافت کارت‌های بانکی و کارت هدیه
  • امکان احراز هویت کاربران بوسیله چهره و اثر انگشت
  • امکان دریافت اسکن از مدارک هویتی کاربران
  • قابلیت دریافت امضا توسط دستگاه
  • امکان دریافت چک‌های بانکی