افتخارات

کسب رتبه ۲۶۳ در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال مالی ۱۴۰۰

کسب رتبه ۲۴۰ در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال مالی ۱۳۹۹

کسب رتبه ۱۷۷ در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال مالی ۱۳۹۸

کسب رتبه ۲۰۲ در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال مالی ۱۳۹۷

کسب رتبه ۳۲۳ در لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران طی سال مالی ۱۳۹۲

شریک تجاری الماس PAX در سال ۲۰۲۲

شریک تجاری الماس PAX در سال ۲۰۲۱

شریک ارزشمند PAX در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷

گواهینامه توزیع‌کننده مجاز PAX

جایزه بهترین توزیع‌کننده PAX در سال ۲۰۱۴

جایزه PAX در سال ۲۰۱۳

گواهینامه مدیریت کیفیت ATEC AP در سال ۲۰۱۸

شریک تجاری نقره‌ای GRG در سال ۲۰۱۸

شریک تجاری طلایی GRG در سال ۲۰۱۶

جایزه شرکت پیشگام دانش‌بنیان پارک فناوری پردیس در سال ۲۰۱۳

با ما در ارتباط باشید

پس از تکمیل فرم، کارشناسان ما با شما در ارتباط خواهند بود.