شرکت «معتمد هوشمند تکسا» با نام تجاری «تکسا» ارائه‌دهنده خدمات جامع و متنوع به مودیان مالیاتی است. کسب‌وکار تکسا که توسط شرکت‌های توسن‌تکنو و توسن در صنعت فناوری‌های مالی ایران شکل گرفته است، به مودیان مالیاتی کمک می‌کند که تمامی الزامات مرود نیاز برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی را محقق کنند.