مناسب برای:

 • بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
 • کلیه مراکز دارای ماشین‌های بانکی شخصی

ویژگی‌های راهکار:

عملکردهای قابل انجام روی نرم‌افزار ITM در حال حاضر شامل موارد زیر است:

 • دریافت وجه نقد
 • مشاهده و چاپ موجودی حساب
 • مشاهده و چاپ صورتحساب
 • انتقال کارت به کارت
 • خرید شارژ مستقیم
 • پرداخت قبوض
 • تغییر رمز اول
 • تغییر رمز دوم
 • چک صیادی
 • پرداخت تسهیلات
 • فعال و غیرفعال‌سازی رمز اول پویا
 • فعال و غیرفعال‌سازی رمز دوم پویا
 • استعلام شبا
 • استعلام قبوض
 • مسدودی کارت