توسن‌تکنو با بیش از ۳۵ درصد سهم بازار کارت‌خوان‌ها و بیشترین سهم بازار کارت‌خوان‌های اندرویدی، به‌عنوان رهبر بازار پایانه‌های پرداخت الکترونیک ایران شناخته می‌شود. در سایت تولید توسن‌تکنو، ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و نیز ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی پایانه‌های پرداخت الکترونیک هوشمند هدف‌گذاری شده است.