توسن‌تکنو همواره توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری‌های مالی را در استراتژی‌های کلان خود مد نظر داشته است. با همین رویکرد،‌ توسن‌تکنو در حوزه ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه فروشگاهی در فینتک «شاپ» سرمایه‌گذاری کرده است. شاپ با سه محصول متفاوت شاپین، شاپ‌اپ و شاپ‌مارکت به‌دنبال خلق تجربه‌ای متفاوت برای پذیرندگان فروشگاهی و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات آن‌هاست.